Bestuur


Dagelijks bestuur

Voorzitter

Peggy Scheepens

E: voorzitter@wsvg.nl


Secretaris

Bernardo Merkx

E: secretaris@wsvg.nl


Penningmeester

José de Jong

E: penningmeester@wsvg.nl

Ledenadministratie

Bernardo Merkx
E: ledenadministratie@wsvg.nl


Coördinator surflessen

Fer Scheepens

E: surflessen@wsvg.nl

Ondersteuning


WEBSITE BEHEER

Ferry Scheepens

E: info@wsvg.nl


Bar Inkoop

Gideon van Veldhuisen

E: gideon103@hotmail.com


BAR PLANNING

Jan Scheepens

E: Scheepens@home.nl


Omgangs- en gedragsregels

Binnen de WSVG gaan wij graag goed met elkaar om. Wij streven naar een gezonde vereniging waarin iedereen zich thuis voelt, waar een positieve sportcultuur heerst en een veilige sportomgeving aanwezig is. Daarom hebben wij Omgangs- en gedragsregels Windsurfvereniging Goirle.pdf opgesteld. Deze regels gelden voor alle leden, functionarissen binnen de vereniging en derden die het terrein van de WSVG betreden. Deze regels zijn aansluitende op de HHreglement WSVG 2016.pdf.

Onderdeel hiervan is dat wij een Verklaring Omtrent Gedrag vragen voor onze actieve vrijwilligers. Dit is in feite een verklaring van goed gedrag. Hierdoor proberen wij extra te benadrukken dat wij ongewenst gedrag (zoals crimineel gedrag, seksuele intimidatie, geweld) binnen de club afkeuren.

Een onderdeel van dit beleid is dat ongewenst gedrag gemeld kan worden bij een vertrouwenspersoon. Momenteel hebben wij deze nog niet gevonden, maar je kunt altijd terecht bij Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF: via 0900 – 202 55 90, centrumveiligesport@nocnsf.nl of kijk op https://centrumveiligesport.nl/contact