Bestuur


Dagelijks bestuur

Voorzitter

Peggy Scheepens

E: voorzitter@wsvg.nl


Secretaris

Paul Schellekens

E: secretaris@wsvg.nl


Penningmeester

Mariëta Moraca

E: penningmeester@wsvg.nl

Ledenadministratie

Mariëta Moraca
E: ledenadministratie@wsvg.nl


Coördinator surflessen

Fer Scheepens

E: surflessen@wsvg.nl

Ondersteuning


WEBSITE BEHEER

Ferry Scheepens

E: info@wsvg.nl


Bar Inkoop

Gideon van Veldhuisen

E: gideon103@hotmail.com


BAR PLANNING

Jan Scheepens

E: Scheepens@home.nl


Verklaring Omtrent Gedrag

Vanaf seizoen 2016 willen wij gaan werken met een Verklaring Omtrent Gedrag voor onze actieve vrijwilligers. Dit is in feite een verklaring van goed gedrag. Hierdoor proberen wij te benadrukken dat wij ongewenst gedrag (zoals crimineel gedrag, seksuele intimidatie, geweld) binnen de club afkeuren.

Een onderdeel van dit beleid is dat ongewenst gedrag gemeld kan worden bij een vertrouwenspersoon. Momenteel hebben wij deze nog niet gevonden, maar je kunt altijd terecht bij Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF:  via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut) of e-mail vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl